Zajęcia edukacyjne

Zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w naszej placówce. Wspierając działalność szkół i placówek oświatowych, prowadzimy bezpłatne zajęcia edukacyjne skierowane do nauczycieli z ich podopiecznymi.
Zapraszamy przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz grupy zorganizowane ze środowiska lokalnego.

Zajęcia mają na celu pogłębianie wiedzy na temat regionu, promocję czytelnictwa, kształtowanie kompetencji społecznych, a także inicjowanie przyszłych zainteresowań czytelniczych.
W każdym półroczu aktualizujemy ofertę, dostosowując ją do kalendarza bieżących wydarzeń oraz uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Proponujemy tematy związane
z literaturą, bibliotekarstwem, edukacją regionalną, emocjami.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy są zainteresowani kreatywnym spędzaniem czasu, poszerzaniem posiadanej wiedzy i umiejętności.


Nasza oferta edukacyjna

W miesiącach wrzesień – listopad zapraszamy na poniższe zajęcia i wycieczki edukacyjne:

Lp.

Temat

Odbiorca

Termin

· 

8x Krasicki  czyli nowe życie Bajek Biskupa – Poety

Prezentacja bajkowej twórczości IgnacegoKrasickiego w połączeniu z ilustracjami Very Kobylińskiej.

przedszkola, kl. I-VI, dzieci z rodzicami

i opiekunami, dorośli

wrzesień

- listopad

· 

Mikołaj Kopernik - Jak żyli ludzie w jego czasach.

Zajęcia edukacyjne ociekawostkach epoki,

w której żył Kopernik.

od klas I szkoły podstawowej

wrzesień

- listopad

· 

Walc niebieski czyli o cymbałach wileńskich.

Jak cymbały znalazły drogę na Warmię i Mazury? Czym się charakteryzuje i jak wygląda ten instrument?

O historii, która wiąże cymbały z historią naszego regionu.

od klas IV szkoły podstawowej

październik

- listopad

· 

Dlaczego kochamy panią Irenę Kwinto?

- warmiński kolaż bajkowy. Zajęcia inspirowane bajkami Ireny Kwinto, prowadzone na podstawie wybranych utworów.

przedszkola,

 edukacja wczesnoszkolna

wrzesień

- listopad

· 

Lidzbark Warmiński - Dwa Oblicza – od przeszłości do teraźniejszości - dzieje miasta

Wycieczka– prowadzi przez ścisłe centrum pokazując najważniejsze budowle architektoniczne poprzez pryzmat ówczesnych wydarzeń historycznych.

wszystkie grupy wiekowe

wrzesień

- listopad

· 

Lidzbarski cmentarz a ogrody biskupie

Wycieczka, która przybliży powstały w miejscu dawnych biskupich ogrodów cmentarz komunalny, kryjącyw sobie wiele ciekawostek...

od klas VI szkoły podstawowej

październik

- listopad


Proponujemy też OFERTĘ STAŁĄ a w niej:

Spotkajmy się w Oranżerii - propozycja zajęć dla odwiedzających nas po raz pierwszy.


 


Regulamin zajęć i wycieczek edukacyjnych

 Informacje i zapisy w Bibliotece osobiście, telefonicznie 517 262 146 lub mailowo oranzeria@lidzbarkw.pl

Drodzy Państwo, przypominamy o bezpłatnych zaproszeniach, które są zawsze do odebrania w Bibliotece.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com