Zajęcia edukacyjne

Zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w naszej placówce. Wspierając działalność szkół i placówek oświatowych, prowadzimy bezpłatne zajęcia edukacyjne skierowane do nauczycieli z ich podopiecznymi.
Zapraszamy przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz grupy zorganizowane ze środowiska lokalnego.

Zajęcia mają na celu pogłębianie wiedzy na temat regionu, promocję czytelnictwa, kształtowanie kompetencji społecznych, a także inicjowanie przyszłych zainteresowań czytelniczych.
W każdym półroczu aktualizujemy ofertę, dostosowując ją do kalendarza bieżących wydarzeń oraz uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Proponujemy tematy związane
z literaturą, bibliotekarstwem, edukacją regionalną, emocjami.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy są zainteresowani kreatywnym spędzaniem czasu, poszerzaniem posiadanej wiedzy i umiejętności.


Nasza oferta edukacyjna


Od LUTEGO do CZERWCA zapraszamy na wycieczki i zajęcia edukacyjne inspirowane literackim kalendarzem i realizowanymi projektami.
 

Lp.

Temat

Odbiorca

· 

Językowa jazda bez trzymanki - słowne zabawy

przedszkola,

klasy I-VI szkoły podstawowej

· 

Witamy w  zaklętym Świecie Baśni, gdzie dobro miesza się ze złem…

- nasze czytania  rozpoczyna  Cudowna studzienka

wszyscy chętni

· 

Wyślij pocztówkę z Oranżerii

- historiapapierowego kartonika pocztowego

wszyscy chętni

· 

A wszystko to z powodu książki… faktyi dowody z życia wzięte

 - upowszechniamy czytelnictwo

klasy I-VI, młodzież gimnazjalna

i ponadgimnazjalna

· 

Wiosna na Warmii

- zwyczaje i tradycje związane z dorocznym cyklem wiosennym na Warmii

wszyscy chętni

· 

Dokąd prowadzącudne manowce?

- literackie wędrówki Edwarda Stachury

gimnazja,

szkołyponadgimnazjalne, dorośli

Proponujemy też OFERTĘ STAŁĄ a w niej:

Lp.

Temat

Odbiorca

· 

Poznajmy Oranżerię

propozycja zajęć dla odwiedzających nas po raz pierwszy

wszyscy chętni

· 

Bawiąc się słowem z Księciem Poetów:

Przyjaciele czy wrogowie? Kodeks cywilny według Ignacego Krasickiego

Mądrość życiowa w powiastkach wschodnich Ignacego Krasickiego

wszyscy chętni

· 

Lidzbarska rezydencja biskupa Ignacego Krasickiego

prelekcja, prezentacja historii pobytu biskupa w naszym mieście

gimnazja,

szk. ponadgimnazjalne, dorośli

· 

   Lidzbark Warmiński - Dwa Oblicza – od przeszłości do teraźniejszości

dzieje miasta - wycieczka  - 2 trasy

grupy zorganizowane dzieci, młodzieży,

grupy turystyczne, dorośli

· 

Książki mojego dzieciństwa

opowieści – wspomnienia książek ponadczasowych, bliskich sercu

kl. I-III szk. Podst.

(i nie tylko)

· 

Gdzie jest święty Walenty?

wycieczka ukazująca postaci świętych w Lidzbarku Warmińskim

grupy zorganizowane dzieci, młodzieży,

grupy turystyczne, dorośliRegulamin zajęć i wycieczek edukacyjnych

 Informacje i zapisy w Bibliotece osobiście, telefonicznie 517 262 146 lub mailowo oranzeria@lidzbarkw.pl

Drodzy Państwo, przypominamy o bezpłatnych zaproszeniach, które są zawsze do odebrania w Bibliotece.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com