Eugeniusz Borodij pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego. Jest dyrektorem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W 2011 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Lidzbarka Warmińskiego.
Jest też współredaktorem i współautorem monografii Lidzbarka Warmińskiego.

Poprzednio gościliśmy go w 2015 r.  na spotkaniu „Dawny Heilsberg jako miejscowość uzdrowiskowa". Przypomniał wtedy dawne szlaki turystyczne, hotele i restauracje, obrazując opowieść fotografiami i pocztówkami ze swojej obszernej kolekcji.

Tym razem zauroczył nas ciekawostami z życia ludności Heilsberga od 18 w. do roku 1945.

Jego opowieść była wzbogacona prezentacją multimedialną, dzięki której mogliśmy zobaczyć

m. in. budowle z tamtych czasów.

Spotkanie pozostanie na długo w pamięci uczestników, natomiast zaprezentowana na nim wiedza stanowi niepowtarzalne i wyjątkowe dziedzictwo naszego regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
  

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com